Di’Ja – The Way You Are (Gbadun You) ft. Tiwa Savage Di’Ja – The Way You Are (Gbadun You) ft. Tiwa Savage, Off Di’Ja’s newly released EP titled ”APHRODIJA”